Bestuur van Bree

Het is duidelijk dat Bree bestuurd wordt door een VLD meerderheid. Die stappen immers glunderend naar de TV(L) en pers (Streekkrant – Belang van Limburg) om de regularisatie te melden van een aantal (sommige zelfs illegale??) zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport, recreatie en jeugdactiviteiten op een ogenblik dat het “ontwerp” bijzonder plan van aanleg nog in het staatsblad moet verschijnen.

Erwin Vandervelden - Bree

(14 – 01 - 2005) vanaf 18 januari kan de burger de plannen inzien op de gemeente en bezwaren of opmerkingen maken omtrent deze plannen. (tot 16 – 02 – 2005) Het vel van de beer (bok) al verkocht voor hij geschoten is