Hommage aan Ward Beysen

De Sociaal-Liberale Democraten betuigen aan de getroffen familie en vrienden van Ward Beysen hun oprecht medeleven. Wij wensen hen veel sterkte toe. De tijd zal alleszins de mooie en goede herinneringen aan Ward Beysen niet kunnnen vervagen. Zijn peroonlijke beslissing dienen we te respecteren.

Hendrik-Jan Ombelets, voorzitter - Herk-de-Stad

Wat SoLiDe in Ward Beysen het meest waardeert is zijn beginsselvastheid, zijn doorzettingskracht en de moed om tegen het grote etablissement te durven ingaan. Waar hij wist dat de tradionele partijen alles in het werk zouden stellen en gesteld hebben om de vernieuwers te boycotten en te fnuiken, heeft hij de moed gehad zich hier tegen te verzetten te dienste van de democratie, die hem altijd zeer dierbaar is geweest, goed wetend dat het een strijd zou worden van lange duur. Hij was een radicaal en progressief denkend man die al onze waardering verdient, alhoewel we als Sociaal-Liberale Democraten het niet altijd met hem eens waren. Hij was geen een van overtuigd dat democratie voorrang dient te hebben op de particratie en dat hebben we alleszins met hem gemeen, ook al is dit de moeilijkste weg.