Bijdrage sociale zekerheid

Karel Pinxten vergist zich. De lokale mandatarissen zijn wel degelijk fier dat ze met hun extra bijdrage voor de sociale zekerheid kunnen helpen om de federale Belgisch begroting in evenwicht te houden, alleen had niemand hen er tot nu toe van op de hoogte gebracht.

Jef Gabriels, burgmeester - Genk

Ze zijn overigens in goed gezelschap, want ook de gemeenten èn het Vlaamse gewest dragen een steentje bij tot dat begrotingsevenwicht . Alléén de federale overheid gaat in het rood. Misschien kan Karel dààr iets aan doen, want hij is tenslotte (meerderheids-)lid van het federale parlement