Ward Beysen

Met de tragische dood van deze liberale politicus zal er zéker geen eind komen aan de komende coalitie-vorming van de politieke rechterzijde, het is misschien ook wel goed dat er bepaalde zaken zullen veranderen. Pleiten voor iets nieuws, iets beters is tenslotte een progressieve eigenschap. Op de keper beschouwd is de strijd rond de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 reeds virtueel gestreden, tenslotte weten wij allemaal wat er zoal leeft bij de mensen...

Rob De Wispelaere - Houthalen-Oost

De schrijnende werkloosheidscijfers, de vele faillissementen, de verbrokkelde samenleving, het onveiligheidsgevoel, de onbespreekbare transfers, de belastingsdruk,...

Op al deze vlakken heeft Guy Verhofstadt gefaald, soms is het beter om een stapje opzij te zetten op het hoogtepunt van je eigen roem?