God en Zuid-Ooist-Azië

elke rol speelt God in de natuurramp van Zuid-Oost-Azië? Als gelovige Christen ben je door de leer van de kerk, verplicht aan te nemen dat een almachtige God hemel en aarde heeft geschapen, en liefdevol ook de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis.

Marcel Kubben - Hasselt

Wanneer je evenwel vanwege deze natuurramp de onvolmaaktheid vaststelt van deze schepping, en vervolgens ook nog ziet hoe hij zijn schepselen op de meest gruwelijke wijze laat omkomen, waarom worden wij dan niet eerder verplicht om aan te nemen dat God hierdoor zelf zijn eigen onvolmaaktheid en liefdeloosheid bewijst? Antwoorden, zoals, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk of het is de straf van God (zoals een italiaanse bisschop de jaren '60 zijn gelovigen voorhield bij een bezoek aan het aardbevingsgebied) of het zal wel een voor ons niet te begrijpen (hoger) doel hebben, of soortgelijke onzinnigheden, zijn uiteraard terzake niet dienend. Welke theoloog en/of gelocige wetenschapper kan een ernstig antwoord geven waarop zoveel mensen wachten bij deze verwarrende gebeurtenissen