thumbnail: null
thumbnail: null

Taalunie

Suriname, de voormalige Nederlandse kolonie in Zuid- Amerika, is verleden week toegetreden tot de Nederlandse Taalunie, die tot nu toe maar twee leden had, Nederland en Vlaanderen. Maar deze uitbreiding van het ledenbestand was geen nieuws hier ten lande.

Willy Alenus - Oostende

Misschien hebben de Vlaamse media gelijk dit belangrijk nieuws onder de mat te houden. Net zoals in Nederland, is in Suriname het Nederlands het officiële communicatiemiddel. In Vlaanderen wordt communicatie meer en meer toevertrouwd aan allerhande varianten van Rasta- Vlaams. Dat onlangs het niet- Nederlandse 'goesting' (gusto + gading ?), werd verkozen tot het mooiste woord, zegt genoeg. Conclusie ? Indien Vlaanderen niet onverwijld met een concreet plan ter tafel komt tot het beteugelen van de gestadige vooruitgang van het bargoens in onderwijs, politiek en media- gebeuren, dan moet op termijn het ontslag van Vlaanderen uit de 'Nederlandse' Taalunie aan de orde worden gesteld. Maar is er dan helemaal geen goed nieuws ? Toch wel. De mooiste Surinaams- Nederlandse uitdrukking is zonder twijfel,- "love me lekker".