Ambtenaren

Neen, ik wil geen reclame maken voor mijn produkten, maar kom terug op wat ik reeds enkele malen aanhaalde in het verleden: het plan Mc Tigue, of het Nieuw-Zeeland model. Stevaert heeft intussen ook al wat gewauweld rond dit model, maar meer dan de naam van het mooie land heb ik nog niet uit zijn mond gehoord. Tot vandaag, lees ik plots in deze krant de beslissing van de regering om een aantal ambtenaren naar een sociaal statuut van zelfstandige te duwen.

Luc Schoofs - Zolder

Ik begrijp dat een aantal van deze lieden in aanvang niet al te happy te zijn. Maar dit is 2005 en België. In 1990 is bewezen in Nieuw-Zeeland dat dit model schitterend werkt. Aan hen die de maatregel direct raakt zou ik durven aanraden: accepteren !!!! Niet verzetten, maar wel reageren in de zin van: En de anderen dan ? En vooral : en die van Brussel dan ? Als jullie accepteren, kunnen we ons beraden over totale verzelfstandiging (= kwaliteitsverhoging) van de bestuursorganen. En, het is bewezen in N-Zeeland, voor serieuze mensen biedt deze weg niet alleen meer job satisfaction, maar ook financieel een verbetering. Eigenlijk is er geen keuze, het wordt elke dag duidelijker dat België een onbetaalbare grap geworden is. 2005 zal kunnen eindigen met spetterend vuurwerk als we eindelijk een eigen Vlaamse koers gaan varen zonder nog enige belasting aan het nutteloze Brussel te betalen. Zoniet zullen nog vele bedrijven dit land verlaten, en duizenden hun job verliezen. Bijgevolg zullen ook de jobs in openbare besturen moeten sneuvelen. Pure logica.