Aanleg uitbreiding bedrijventerrein van start

Print
Aanleg uitbreiding bedrijventerrein van start

Aanleg uitbreiding bedrijventerrein van start

Riemst -

Vandaag is gestart met de grondwerken voor de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Op ’t Reeck. Het archeologische onderzoek dat vooraf ging, is vorig week afgerond. Er werden geen historische vondsten gedaan.

Voor de realisatie van het dossier opteerde het bestuur voor een eenvoudige formule van publiek-privésamenwerking.

Dat levert meer voordelen op dan de klassieke aanpak, want sneller, efficiënter en voordeliger.

De uitbreiding van het bedrijventerrein Op ’t Reeck in Riemst-centrum omvat een bijkomend terrein van 5 ha. Daarop zullen zich zo’n 20 ambachtelijke ondernemingen vestigen die nu al her en der in Riemst verspreid liggen. De grootte van de kavels varieert van 286 m² tot 1155 m². Verwacht wordt dat daarbij een 80-tal bijkomende jobs gecreëerd worden. De totale kostprijs van de aankopen wordt geraamd op 265.000 euro en de totale pachtvergoeding op 44.000 euro.

Mark Vos, burgemeester: “Er werd voorrang gegeven aan zonevreemde bedrijven uit Riemst. De ondernemers zelf zijn vragende partij voor deze herlokalisering. Ze willen groeien, maar dat gaat niet omdat een aantal van deze bedrijven nu in agrarisch gebied ligt. Het spreekt vanzelf dat het gemeentebestuur graag wil inspelen op de noden van onze ondernemers, zeker als dat voor extra tewerkstelling kan zorgen.”

Voor de ontwikkeling en de realisatie van het dossier doen we een beroep op een privé-partner (R-Park). De verkoopprijs van de gronden ramen we op een bedrag van 45 euro per m².

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio