Begrotingstekort in eurozone gedaald in 2011

Print
Begrotingstekort in eurozone gedaald in 2011

Begrotingstekort in eurozone gedaald in 2011

Het gemiddelde begrotingstekort in de eurozone is in 2011 uitgekomen op 4,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp), tegenover 6,2 procent het jaar voordien. De overheidsschuld nam wel toe, van 85,4 tot 87,3 procent van het bbp. Dat meldt de Europese statistiekdienst Eurostat.

Ook het tekort in de volledige Europese Unie nam af, van 6,5 tot 4,4 procent. De overheidsschuld nam er toe van 80 tot 82,5 procent van het bbp. Slechts tien lidstaten slaagden erin het tekort onder de drempel van 3 procent te houden, zoals Europa vraagt. België tekende in 2011 een tekort van 3,7 procent op van het bbp. De overheidsschulden klokten af op 97,8 procent van het bbp.