De Winning start met project 'Hippopiramide'

Print
De Winning start met project 'Hippopiramide'

De Winning start met project 'Hippopiramide'

Lummen -

De Winning diende in juni 2012 de projectaanvraag 'Hippopiramide' (paard, mens en ecologie) in bij het Fonds Lode Verbeeck. Het Fonds Lode Verbeeck bekroond jaarlijks 3 projecten in Vlaanderen. Onze projectaanvraag werd weerhouden. Hierdoor krijgt De Winning een budget toegewezen om te werken rond het integreren van hippotherapeutische activiteiten tijdens de werkzaamheden in groen-, natuur- en bosbeheer.

Vanuit een geïntegreerde visie op tewerkstelling en opleiding richt De Winning zich tot volwassenen uit kansengroepen die moeilijk aansluiting vinden met de arbeidsmarkt. De Winning is steeds actief bezig met het begeleiden en coachen van medewerkers om hun talenten en ambities om te zetten in kansen.
Door een goede begeleiding wil De Winning bereiken dat deze personen een plaats vinden in de maatschappij en gelukkige mensen worden.
We willen daarom binnen De Winning activiteiten opzetten met trekpaarden om de sociale vaardigheden en integratie van onze medewerkers te bevorderen en om hen in een aangename werksfeer te kunnen begeleiden. Activiteiten met trekpaarden passen helemaal binnen onze werking. Het is een moment waarbij onze medewerkers zichzelf op heel verschillende vlakken leren kennen. Het betekent zowel bewegen (ontspannen, spieren gebruiken) als voelen (de vacht, de manen), ruiken, horen, zien, aandachtig zijn,... Maar ook de communicatie (luisteren, opdrachten uitvoeren, het laten blijken van goed of niet welbevinden), komt uitgebreid aan bod. Werken met trekpaarden is een therapeutische methode, waarbij gestreefd wordt naar bepaalde gedrags- en/of attitudeveranderingen. Kenmerkend voor onze therapievorm is het direct contact met het paard; de relatie medewerker - paard - monitor staat dan ook centraal. Het omgaan met de paarden is een heel tastbaar gebeuren. Het trekpaard boezemt vertrouwen in wat bijdraagt tot een positief zelfbeeld. Het werken met de paarden is een activiteit die veel structuur biedt, het geeft hen rust (zowel lichamelijk als psychisch), de hele sensormotoriek wordt op subtiele wijze gestimuleerd en draagt daarmee bij tot de ontwikkeling. We gaan ook het paard gebruiken als spiegelfunctie, zo leert de medewerker dat zijn gedrag invloed heeft op het gedrag van anderen.

Binnen het project willen we onze monitoren omvormen zodat zij op een therapeutische manier kunnen werken met paard, mens en leefomgeving. Deze vorming willen we ook in een vormingspakket gieten zodat ook andere sociale werkplaatsen deze methode kunnen gebruiken binnen hun eigen werking.

Het project wordt gerealiseerd met de steun van het Fonds Lode Verbeeck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio