Economisch belang Belgische havens daalt licht

Print
Het economische belang van de Belgische havens zal in 2011 licht dalen. Dat blijkt uit een raming die de Nationale Bank vandaag bekendmaakte. Bij de rechtstreekse havenactiviteiten moet Antwerpen wel 9,6 procent terrein prijsgeven. Ook de werkgelegenheid gecreëerd door de havens in ons land daalde licht.

Op basis van de tot eind augustus neergelegde jaarrekeningen raamde de Nationale Bank van België de directe toegevoegde waarde van en de werkgelegenheid gecreëerd door de havens van Antwerpen, Gent, Oostende, Zeebrugge, Luik en Brussel voor 2011. Daarbij werd zowel gekeken naar de maritieme sector als naar van de haven afhankelijke bedrijven.Gezamenlijk zullen de Belgische havens voor 16,45 miljard euro aan directe toegevoegde waarde zorgen. Dat is een daling van 1,5 procent tegenover het effectieve resultaat van 16,7 miljard euro uit 2010. Wel zijn er opvallende verschillen. De toegevoegde waarde van het Luikse havencomplex steeg van 1,35 miljard euro naar 1,47 miljard euro (+8,7%). De Antwerpse haven, die goed is voor 58 procent van alle toegevoegde waarde, kende een daling van 9,92 procent naar 9,56 miljard euro (-3,5%).Opvallend is de vooropgestelde daling van de toegevoegde waarde bij de maritieme bedrijven in Antwerpen, van 3,23 miljard naar 2,9 miljard euro (-9,6%), volgens de NBB door de "ineengestorte automobielnijverheid".Ook op het vlak van werkgelegenheid was er een daling. In 2010 zorgden de havens voor 116.020 directe arbeidsplaatsen. In 2011 zou dat dalen naar 114.672 (-1,16%).