CD&V kijkt in de spiegel...

Print
CD&V kijkt in de spiegel...

CD&V kijkt in de spiegel...

CD&V evalueerde de verkiezingsuitslag, die voor de paritj een schok betekende. In 2006 behaalde CD&V (toen nog samen met VDD) immers 11 zetels. CD&V hield zichzelf een spiegel voor en maakte de balans op van deze verkiezingsuitslag. We lijsten de punten op die een eventuele verklaring kunnen betekenen voor de ondermaatse prestatie:

-- Lijsttrekker, Jos Leroi, was geen stemmenkanon, zoals de huidige burgemeester, Etienne Steegmans.

Hij was eerder een nieuwkomer.
-- CD&V moest met heel wat nieuwe kandidaten de werking weer opstarten. Dit was te wijten aan het feit dat menige mandataris het schip had verlaten tijdens de legislatuur. Zij gingen of onafhankelijk of zochten elders hun onderkomen. Dit woelige verleden zorgde voor een afkeer bij heel wat kiezers.
-- Gevolg is ook dat de geloofwaardigheid van de partij een flinke deuk heeft gekregen.
-- De campagne zelf was niet sterk genoeg tav deze van andere partijen.
-- Door zoveel lijsten, zoveel partijen ontstond wellicht ook verwarring bij de kiezer.
-- De steun van uittredend burgemeester, Etienne Steegmans, ontbrak. Hij ging voor een neutrale houding. Blijkt wel dat anderen beweerden op zijn steun te kunnen rekenen, hetgeen dus weer voor verwarring zorgde.
-- Blijkbaar hebben toch kiezers vermaak in ruziegemaak, vermits de ruziemakende partijen met 40 % van de zetels aan de haal gaan. Naar Antwerps voorbeeld houdt men blijkbaar van een ‘titanenstrijd’.
-- Traditionele partijen zijn niet meer in en verliezen het vertrouwen.
-- Het Bart De Wever effect heeft ook in Diepenbeek vruchten afgeworpen.
-- Het C-gehalte dat in Diepenbeek hoogtij vierde in ’t verleden, is weg, of bijna weg.
-- Jongeren waren meer gewonnen voor het PUURaanbod.
-- Kandidaten dewelke binnen hun familie op verschillende lijsten aanwezig waren.

En er zullen nog redenen te sprokkelen zijn. Feit is dat CD&V ‘kletsen’ kreeg en zijn werking dient te vernieuwen.

Dat CD&V in de coalitie zit, heeft het te danken aan het feit dat bepaalde partijen niet met mekaar willen samenwerken: PUUR en SPA, NVA en DAAD. Het was niet meer dan normaal dat winnaars PUUR en NVA aan zet waren en hun partners mochten kiezen. Zij kozen er voor - en hadden dit al op voorhand laten weten - dat CD&V en VLD dan hun uitverkorenen waren. Wat CD&V zeker niet wil gezegd hebben is dat dit nu een anti-Keunencoalitie is. Het is niet omdat één partij, dewelke niet met Frank Keunen door één deur kan, dat de rest over dezelfde kam moet geschoren worden. De kiezer gaf immers een signaal. We respecteren dit.

We nemen dus deel aan het beleid, en we zullen dit goed trachten te doen, in een sfeer van respect en samenwerking, zoals ook steeds in de campagne geopperd. Met Jos Leroi als schepen, Giedo Wysmans als raadsvoorzitter en Ria Houben als raadslid, willen we onze schouders onder het werk zetten. Samen met de coalitiepartners, maar ook in een optimale verstandhouding met de andere partners. We gaan ervan uit dat het beleid in het voordeel van de Diepenbekenaar hier onze eerste aandacht verdient. We willen hier een positief verhaal van maken.

En ja, ondanks de slechte score, durven we nog in de spiegel te kijken. Onze missie, “iedereen inbegrepen”, blijft van tel!