Vermogensbelasting

Print
Vermogensbelasting

Vermogensbelasting

De regering-Di Rupo begint deze namiddag aan haar begrotingswerk. Het is de bedoeling om in twee fasen te werken: eerst de begrotingscontrole 2012 en daarna de begroting 2013. Om de doelstellingen voor beide jaren te halen, is voor 4,5 miljard euro aan maatregelen nodig.
We schreven het eerder al, het uitstel van het begrotingswerk tot na de verkiezingen heeft dat karwei niet vergemakkelijkt. De drie Vlaamse meerderheidspartijen verloren en staan onder druk van de N-VA. In Wallonië liet vooral de PS pluimen. Bovendien is er ondertussen ook een haar in de boter gekomen tussen PS en cdH. In Brussel-stad werd de cdH van Joëlle Milquet gedumpt ten voordele van de MR. De christendemocraten antwoordden daarop met een hele reeks anti-PScoalities in Brussel en Wallonië. Dat kan voor veel spanningen zorgen. Zeker wanneer de PS ook nog eens de vermogensbelasting op tafel legt.

In België is de vermogensbelasting belachelijk laag. Toen de PS pleitte om ook hier een echte vermogensbelasting in te voeren, dreigde vicepremier Van Quickenborne (Open Vld) met de val van de regering. Hij is ondertussen vervangen door Alexander De Croo. Men mag aannemen dat ook hij tegen is. Maar hij is niet gebonden door de uitspraken van Van Quickenborne. Bovendien is ook de N-VA, bij monde van Steven Vandeput gisteren in De Zevende Dag, niet a priori tegen een vermogensbelasting. Ook dat maakt het iets gemakkelijker voor De Croo.

Of zo’n belasting meteen veel zal opbrengen, is twijfelachtig. Daarvoor is eerst een vermogenskadaster nodig. Bovendien mogen we hopen dat met een vermogensbelasting de echt grote vermogens worden geviseerd. Voor het overige kan niemand daar iets tegen hebben.

Een andere vraag is of de opbrengst van die vermogensbelasting alleen moet dienen om de begrotingstekorten weg te werken en zo de fiscale druk nog verder op te voeren. Het overheidsbeslag in dit land loopt nu al op tot 54 procent.

Het lijkt ons zinvoller om vooral te besparen en om de opbrengst van de vermogensbelasting te gebruiken voor een verlaging van de fiscale druk op arbeid. Dan zullen er minder jobs bedreigd zijn. Om diezelfde reden lijkt het ons zinvol om de lasten op arbeid voor een stukje te vervangen door iets hogere lasten op consumptie en vervuiling. Dan worden er ook iets meer belastingen geheven op producten uit China en andere goedkope landen waar men nog altijd een loopje neemt met de rechten van de werknemers.

We herhalen, dat alles zal nu weinig opleveren. Maar ooit moet men die beslissingen nemen. Waarom niet nu?

Eric Donckier