B-H-V

05 01 2005

Koen Ooms - Hasselt

Lezersbrief

B - H - V.

Op de betoging in Halle was iedereen het eens dat de splitsing NU moest plaatsvinden… Nadien werd het onverwijld… Nog later werd het zeker tegen eind 2004…

Wel, we zijn al een vijftal dagen in 2005 en heb nog niets van een splitsing gezien… hoopvol heb ik al enkele dagen gewacht om iedereen de kans te geven om de Jaarwisseling te vieren… maar niets.

Enkel maar woorden, maar daden …

Nu zou men de splitsing van het kiesarrondissement willen doorvoeren zo rond de Krokusvakantie… Met compensaties als men sommige ‘zogenaamde’ Vlaamse leiders al hoort beweren, omdat het niet anders kan volgens hen. Wij Vlamingen moeten niet vragen, maar eisen dat de splitsing er NU komt en dit zonder compensaties. De wet en het recht hebben we aan onze kant. Valt dan de regering, het zij zo, voor mij niet gelaten. Een regering die het eigen Vlaamse volk in de kou laat staan, voor eigen profijt en voor de drie K’s (Koning, Kerk en Kapitaal), is voor mij een regering van nul en generlei waarde.