Conferentie kansarmoede in Klavertje 3

Klavertje 3 organiseerde woensdag 10 oktober een studiedag over kansarmoede. Deze vorming werd gegeven door teamleden van TAO Limburg. Een ervaringsdeskundige bracht haar levensverhaal. Een vormingswerker gaf het theoretisch en maatschappelijk kader.

jos schoubs

Het verhaal van de ervaringsdeskundige in de kansarmoede was erg aangrijpend. Voor armoede kies je niet. Je geraakt erin en meestal is het erg moeilijk om er nog uit te geraken. Je vecht ertegen en bent creatief om middelen te zoeken om met beperkt loon te overleven. Veel aandacht gaat naar de kinderen want je wil dat zij het beter doen dan jezelf. Daarom zoek je ook de beste school voor hen. Maar de eisen die een school stelt zijn vaak hoog en daar kan niet altijd aan voldaan worden. Ook is de drempel om naar de school te gaan voor ouders soms te hoog. Ze kunnen zich bedreigd voelen of het gevoel krijgen dat ze tekort schieten.

Het was een moedige getuigenis die heel wat vragen en bedenkingen bij de leerkrachten opriep. In het daaropvolgend boeiend gesprek werd er dan ook dieper op ingegaan. Daaruit bleek dat ouders nood hebben aan duidelijke communicatie. Een belangrijke voorwaarde is dat deze tot stand komt in een wederzijds vertrouwen.

Uit de cijfers die de weerspiegeling van de kansarmoede in Vlaanderen weergeven blijkt dat geen enkele school dit probleem kan negeren. Meer dan 8% van de kinderen in Vlaanderen wordt geboren in een kansarm gezin. Een aanrader voor elke school om zich hierover te bezinnen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio