Belgie en Vlaanderen

(1) dank voor de reactie ;

Willy Alenus - Oostende

(2) ik sta niet alleen met mijn stelling (de ééntaligheid van de gewesten, met uitzondering van Brussel), - deze stelling is recht geworden recentelijk nog maar eens b.m.v. arresten van het Hof van Cassatie en de Raad van State, - dit zijn trouwens geen confederale, maar unitaire rechtscolleges ;

(3) Frankrijk, Wallonië, Nederland, Duitsland, Groot- Brittanië, de Verenigde Staen, enz. in hun geschreven of ongeschreven grondwetten, baseren zich uitsluitend op het jus soli, - wie daar woont moet de taal volgen die met dat land wordt geïdentificeerd ; in België, eist het FDF, daarin bijna blindelings gevolgd door de Franse (!) gemeenschap (Walen en Belgofone Brusselaars), het jus soli op voor huishoudelijk gebruik en het jus sanguinis ten voordele van Francofonen en Belgofonen die het ongeluk hebben buiten de grenzen van de Francité te "moeten" leven (in de diaspora) ;

(4) de kern van de zaak (vermits het nog niet duidelijk was), kan je ook terugvinden in Nederland bvb. - In Vaals is 90 procent van de bevolking Duitstalig (Vaalser Platt en Aachner Platt inbegrpen), - dat neemt niets, maar dan ook niets weg van het 100 procent ééntalig Nederlands karakter van de gemeente Vaals ;

(5) ik dacht dat het Vlaamse parlement al besloten had een grondwet in mekaar te "knutselen" ; - identieke wetgeving, identieke rechtbanken, identieke rechtspraak, is een miskenning van de federatieve staatsinrichting (België is dan ook een federale Staat sui generis) ; in de V.S. heb je (deel)staten met en deelstaten zonder doodstraf ;

(6) het argument dat België een Staat is en Vlaanderen niet, is dus hier niet ter zake dienende (Vlaanderen heeft trouwens een eigen parlement en een eigen regering, net zoals Texas en Louisiana) en het Hof van Cassatie en de Raad van State zijn uitgegaan van deze structuren (Vlaanderen is wel degelijk baas in eigen buik, ook in Vlaams Brabant) ;

(7) de Franse revolutionairen hebben inderdaad het principe "la république une et indivisible" ingevoerd in de Franse grondwet en spraken indertijd van "crime de fédéralisme" ; maar zelfs De Gaulle heeft moeten bakzeil halen en sedert de invoering van de "régions" in Frankrijk, heeft dat revolutionair principe een flinke deuk gekregen ; het is trouwens in ons Belgisch debat, hier ook niet ter zake dienende ;

(8) de Koning (en de regering) hebben beslist dit jaar 25 jaar federalisme (sui generis)

te vieren, - zou het kunnen dat Vorselaar niet meedoet ? De soep wodt natuurlijk niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend, maar toch dient te worden onderstreept dat het niet erkennen van de Belgische (federale) grondwet, al 25 jaar lang, een misdrijf is.