Moslimrechters

Ik ben het met briefschrijver S. Yilmaz uit Genk volkomen eens als hij schrijft; (hbvl 04/1/05) " Ten eerste moet elke moslim zich aan de wetten houden van het land waarin hij of zij verblijft" - einde citaat. De vraag is echter of hij of zij dat ook wel doen ? ( ik verwijs maar even naar de Luikse leraar moslimonderricht, die dus een voorbeeldfunktie heeft, en is opgepakt wegens het slaan van zijn vrouw ! (hbvl 1/1/05) Dat is in dit land o.m. ook niet toegelaten. En wat betreft uw brieven over "Moslimrechters" nog even dit: In België bestaan er ook geen Katholieke, Protestante of van welke godsdienst dan ook- rechters. Hier zijn STAAT en KERK volkomen van elkaar gescheiden. En als een bisschop een pastoor op de vingers tikt omdat hij niet in het gareel loopt, is dat een interne zaak waar we ons niet mee bemoeien.

G.B.