Lezersparlement

Normaal lees ik de bijdrage van het lezersparlement nooit. Omdat ik over het politieke reilen en zeilen van dit land meer dan voldoende afweet, door mij via verschillende nieuwsbronnen te laten informeren. Verschillende bronnen, kwestie om de nuances (lees: partijdigheid) van deze bronnen te onderkennen.

Michel Cremers - Zonhoven

Doch nu had ik in één oogopslag gezien dat 75% van het lezersparlement de mening deelde dat er vervroegde verkiezingen op komst zijn. Terwijl drie van de vier voorgestelde parlementsleden van het tegendeel overtuigd waren. En dat wekte inderdaad mijn nieuwsgierigheid. Zodoende las ik toch maar eens de verschillende meningen, in de verwachting dat de drie neenstemmers mij harde argumenten zouden kunnen voorschotelen, waarom deze regering niet zou mogen vallen.

Het werd een afknapper. Omdat de enige constante bij de drie neenstemmers, de schrik voor het Vlaams Belang de boventoon voerde.

Er is een heer die op de werkvloer merkt dat zijn werkmakkers niet van het huidige flutbeleid moeten weten en daar ook ronduit voor uitkomen.

Sta mij nu toe even een dame letterlijk te citeren :" Ik vind dat deze regering nog een tijdje moet kunnen voortwerken. Vooreerst is niet zij verantwoordelijk voor probleemdossiers als Brussel-Halle-Vilvoorde. De vorige regeringen zijn daar 40 jaar lang overheen gegaan.", einde citaat.

Beste mevrouw, welke partijen denk je dat de voorbije 40 jaar het beleid in dit land hebben uitgemaakt. Alle partijen zijn schuldig dat het zolang geduurd heeft met de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. En we zijn er nog niet! Ja, zelfs de vroegere Volksunie, ook ooit mede aan het bewind, vermocht niets te ondernemen.

"Inzake sociale zorg heeft ze (de huidige regering : nvdr) een stap in de goede richting gezet, idem voor het vreemdelingenbeleid", aldus dezelfde mevrouw.

Dat deze regering resultaat heeft geboekt met haar vreemdelingenbeleid klopt. Maar voor de sociale zorg mogen wij bezorgd zijn. Want de huidige toestand is niet vol te houden. De nodige ingrepen die zich hier opdringen, het is reeds vijf na twaalf, schuift de regering nog steeds voor zich uit.

Uw uitspraak vergelijk ik met de uitspraak van een rechter die in zijn arrest schrijft dat 'uitzonderlijke omstandigheden" een ongelijke behandeling verrechtvaardigen, maar over de uitzonderlijke omstandigheden niets zegt.

In zijn editoriaal, "Fier zijn" van 22 december 2004 zegt Luc Standaert :" De jongste jaren beginnen we in België eindelijk te beseffen dat we het beste sociaal systeem ter wereld hebben. Dat zou iets moeten zijn om fier over te zijn, niet om ons zorgen over te maken.", einde citaat.

Ook hier verschil ik van mening met de journalist. Het is juist dat we "momenteel" het beste sociaal systeem ter wereld hebben. Maar de schulden die door dat sociaal systeem gemaakt worden, zijn op "termijn" niet vol te houden, en dus moeten we ons wel zorgen maken. Daarom is mijn adagio dat de regering maatregelen moet nemen opdat wij nog lang fier kunnen blijven over ons sociaal systeem. Op dit ogenblik bezondigt deze regering zich op dat vlak aan schuldig verzuim.

Van de gelegenheid gebruik makend :" Een gezond en voorspoedig 2005 aan alle lezers en schrijvers op dit forum.