Bourgeois

Schandalig hoe Vlaams minister van media Bourgeois alweer alle aandacht op zijn partijtje en op de “Vlaamse Zaak” wil vestigen. Eerst was er zijn “geweldig” idee om de eed van trouw van ambtenaren aan de Koning af te schaffen. En nu is er de hulpactie die hij op touw wenst te zetten voor Z-O-Azië en die weer niet weer niet “Vlaams” genoeg zijn kan. Was dit nu niet het moment voor een nationale, Belgische actie van solidariteit met de getroffen gebieden? Blijkbaar slagen sommige individuen erin om zelfs het onbeschrijfelijke leed van tienduizenden mensen te misbruiken voor twijfelachtige politieke oogmerken.

Joachim Janseman - Merksem