Geboortes

Bij de voorstelling van het (positieve) geboortecijfer van 2004 wil ik graag hetvolgende opmerken...

Rob De Wispelaere - Houthalen-Oosten

Waarom kunnen of willen wij niet het goede voorbeeld volgen van de allochtone gemeenschap dat wél zorgt voor voldoende geboortes? Tot de jaren zeventig waren de Vlaamse gezinnen beduidend groter in omvang, en iedereen vond dat de normaalste zaak van de wereld!

Tot de generatie van mei '68 het opeens nodig vond om het klassieke gezinsbeeld&maatschappijmodel als "achterhaald" te gaan beschouwen.

Wel, de "verlichte" geesten mogen best trots zijn op zichzelf, want de autochtone Vlaming plant zichzelf nog nauwelijks voort. Dankzij de steile opgang van de verkeerde waarden zit Vlaanderen momenteel opgescheept met een ongecontroleerde vergrijzing die bovendien de pensioengerechtigde leeftijd zwaar ter discussie stelt!

Waarom heeft men de massale uitholling van onze oude normen géén halt kunnen toeroepen?

Van een kwalijke erfenis gesproken...

Meer over ACV