Limburg

Terecht wijzen lezers op deze bladzijden geregeld op de eigenheid van Limburg. Het is inderdaad waar dat Limburgers –net als Brabanders en Antwerpenaren trouwens- geen Vlamingen zijn. Volgens de Vlaams-nationale dogma’s echter moet elk spoor van Limburgse identiteit onverbiddellijk worden uitgewist: zelfs de provincies moeten voor hen verdwijnen. De grote meerderheid van de Limburgers daarentegen heeft nooit – in tegenstelling tot de Vlaams-nationale separatisten- haar uniciteit en streekkenmerken gebruikt om afscheiding te eisen van België. Integendeel zien de meeste mensen hier, en in andere provincies, de ongelooflijke eenheid in verscheidenheid in ons kleine België als een formidabele troef. Een boodschap die best mag uitgedragen worden.

Antoine Lejeune - Gingelom