B-H-V

Open brief aan de heren

Willy Ottoy - Rotselaar

Y.Leterme, Minister President

G. Bourgeois, Vice Minister President van de Vlaamse Deelregering.

Mijne Heren,

Betreft : de onverwijlde splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Blijkbaar is het hier in Vlaanderen de slechte gewoonte dat verkozen bewindslieden de gedane beloftes niet hoeven na te komen ofwel ze zo aan te passen dat men niet al te hard op zere tenen trapt.

Men heeft het woord « onverwijld » gebruikt, om ons te zeggen dat dit woord niet zou inhouden wat het in werkelijkheid betekent, namelijk : « niet uitgesteld, dadelijk plaatshebbend ». Uiteraard mocht dit niet zo’n vaart lopen en men heeft zichzelf de tijd gegeven tot voor einde 2004.

Wij schrijven vandaag 3 januari 2005 en nog steeds niets ! Er zou een commissie samengesteld worden en er zou over gepraat worden en wat nog meer, men probeert de bevolking van alles wijs te maken en de anderen spreken zelfs al over compromissen ? ! Welke ?

Weet u mijne heren, zolang dat u met de voeten van de Vlamingen aan ‘t spelen zijt, zou het niet raadzaam zijn dat deze al hun betalingen van belastingen en andere lasten ten voordele van de staat en andere officiële instellingen « onverwijld « zouden betalen voor einde van ‘t jaar stillekens !

Denk daar eens over na en vooral met het oog op toekomstige verkiezingen. Hou er absoluut rekening mee dat het verduldig kiesvee het niet meer slikt ! en gebruik NOOIT meer het woord ONVERWIJLD.

U was toch ook in Halle en schreeuwde daar toch ook die slogan SPLITSING NU !

Met mijn beste groeten en wensen voor ‘t nieuwe jaar : DOE HET BETER !