Tweede leven voor watertoren Bocholt?

Er heerst in Bocholt een gezonde en grote dosis interesse in de belevenis van natuur- en sterrenkunde. Dat ondervindt het ‘Educatief Centrum voor Natuur en Sterrenkunde’. Het ECNS heeft nog geen fysiek centrum ter beschikking. Daarom doet ze een oproep aan het gemeentebestuur en de Vlaamse Watermaatschappij om de watertoren van Bocholt te vrijwaren van afbraak en het om te bouwen tot een natuurcentrum met sterrenwacht.

Bart Achten

De afbraak is in principe voorzien voor eind dit jaar.

OPROEP

Deze intentie maakte voorzitter Bart Achten kenbaar tijdens de start van ‘Een MAANd onder de sterren’ op 5 oktober in de bibliotheek De Priool te Bocholt. Daaruit blijkt dat het ECNS reeds langere tijd bezig is te onderhandelen met de Vlaamse Watermaatschappij.‘Deze onderhandelingen verlopen soms moeizaam en zijn niet evident voor een nog jonge vereniging als het ECNS’, liet Achten weten. Daarom richtte hij zich tot het college van Burgemeester en Schepenen, aanwezig op het event, om constructief mee te werken en hen te helpen waar nodig.

IEDEREEN WINT

‘Het idee voor dit project hebben we al geruime tijd geleden besproken met het gemeentebestuur’, zegt Achten.‘Het is de bedoeling dat we een financieel en structureel dossier op tafel neerleggen. Hieruit zal de haalbaarheid van het project moeten blijken. Maar het ECNS stoot soms op dossiers waar ze weinig vat op heeft. Daarom vragen we of we hierin geholpen kunnen worden.’ Dat alle partijen hier voordeel uit kunnen halen is volgens het ECNS een grote troef. De VMW bespaart in afbraakkosten, de gemeente krijgt een educatieve en toeristische meerwaarde, de gsm-operatoren hoeven geen nieuwe site te zoeken en het ECNS kan haar ambities waarmaken: de oprichting van een heus natuurcentrum, een planetarium en sterrenwacht.

EDUCATIE EN TOERISME

‘Vanaf dag één hebben we de ambitie geuit om in Bocholt een centrum op te richten waar er plaats is om op een leuke manier aan natuureducatie te doen’, zegt Chris Janssen, voormalig directeur van de Cosmodrome in Genk, nu penningmeester bij het ECNS.‘Edutainement zoals wij het graag noemen. En uit de vele activiteiten die we tot nu toe organiseerden kunnen we alleen maar concluderen dat het werkt.’ Met‘Een MAANd onder de sterren’ laat de vereniging haar ambities nog maar eens blijken: met maar liefst 14 activiteiten vult ze een hele maand. Scholen werken massaal mee. Het ledenaantal groeit gestaag. ‘Met een eigen huis kan dit veel sneller en efficiënter gaan en kunnen we zowel in Bocholt als daarbuiten, jong en oud, een totaal nieuw aanbod geven, zowel als bezoeker als actief lid in de vereniging’, aldus nog Sylvie Bloemen, leerkracht aardrijkskunde en secretaris bij het ECNS. Toeristisch is de watertoren eveneens een grote meerwaarde. Zo kan er een uitkijkplatform worden gecreëerd op een hoogte van bijna 40 meter en kan deze kolos van een monument haar verhaal over waterwinning generaties lang verder vertellen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer