thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Sociale huisvesting

Zonder discriminerend te willen zijn, begint men regels in te voeren die als

S. Yilmaz - Genk

gevolg zullen hebben dat de allochtone bevolking nog maar eens zal

gediscrimineerd worden.

Men voert als het ware regels in om iemands taalkennis te testen. Wat heeft

dit met sociale huisvesting te maken? En wie zal de regels ivm de taalkennis

gaan testen?

Wie zal kunnen getuigen dat degene die de regels hanteert ook handelt

volgens de richtlijnen?

Als iemand arm is, is ze arm, punt aan de lijn.

Nu worden dezelfde regels gehanteerd voor iedere inwoner van België,

allochtoon of autochtoon.

Waarom wil men nu andere regels gaan hanteren voor mensen die in dit land

wonen en willen genieten van de sociale voordelen die er zijn.

De Belgen voelen dat ze gediscrimineerd worden. Dat heeft alleen te maken

dat de vreemdelingen meer kinderen hebben dan de autochtone Belgische

gezinnen, waardoor ze eerder aan een sociale woning kunnen. Die regels zijn

er en ze worden ook nageleefd.

Ze zijn wel niet gemaakt om vreemdelingen te bevoordelen, wees daar maar

gerust van.

De nieuwe taalregels zullen alleen impact hebben op de arme mensen van

vreemde afkomst.

Meestal zijn het gezinnen met meerdere kinderen, die de dupe zullen zijn van

het feit dat hun ouders niet goed nederlands kunnen.

Wil men in die richting gaan?

Wil men ervoor zorgen dat Belgen een beter leven leiden dan andere mensen in

België??

Nu willen ze dat de kandidaat bewoners van sociale woningen een basiskennis

hebben van het nederlands. De tweede stap zal zijn, dat ze nederlands zullen

moeten kunnen lezen en schrijven.

Ik vraag me af waar we echt naartoe willen in deze maatschappij ???