Sauwens

Als reactie op het artikel 'Stad bouwt nieuwe sportzone Kapelhof voor €750.000', waarin de heer sauwens beweert dat de staatsfinanciën gezond zijn. Tijdens het bewind van CD&V burgemeester Johan sauwens, verantwoordelikjk voor Finaciën betalen we in Bilzen in iedere categorie bij de hoorgste aanslagen. Zo,isq het makkelijk een gezonde balans voor te leggen als de burgers citroenen worden. De personenbelasting van de gemeente stijgt van 8 naar 8,7% (11de plaats op 511 gemeenten België), de onroerende van 1250 naar 1400 opcentiemen (11de op 44 in Limburg), hoge basisdienstenbelasting €135 per gezin, hoge basisdienstenbelasting voor bedrijven per vierkante meter, parkeerboetes €25 (bij de hoogsten van het land), elektronische identiteitskaart €13 per inwoner ( de hoogste in Limburg)!

Fons Caubergh - Bilzen