Moslimrechters

We mogen geen conclusies trekken uit veronderstellingen zoals mevrouw Sophie

S. Yilmaz - Genk

Moonens doet.

Ten eerste elke moslim moet zich aan de wetten houden van het land waarin

hij of zij verblijft.

Ten tweede weet elk intellectueel mens weet dat rechters politiek benoemd

worden.

Maar dat wil niet zeggen dat deze rechters partijdig zijn of zullen zijn

eens ze benoemd worden. Net zoals rechters met een moslim achtergrond niet

partijdig zullen zijn.

Men zal in België alleen straffen kunnen uitspreken die in het

strafrechtelijk wetboek geschreven zijn. Dat zijn de regels van de

democratie waarin we leven. En alle rechters zullen die regels blijven

volgen ongeacht hun afkomst.

Waar haalt men de stupide gedachte dat zogenoemde 'moslimrechters' zullen

beïnvloed worden door de regels van de sharia? Men weet als moslim nog niet

eens welke wetten er daadwerkelijk beschreven zijn in de sharia. Hoe kan dan

een rechter met moslim achtergrond beïnvloed worden door wetten waar hij nog

niet eens weet of ze bestaan en in hoeverre ze moeten worden toegepast.

We kunnen alleen zeggen dat een hoger opgeleide imam die wetten kent.

Wat een idiote gedachte, een gedachte die geïnspireerd is door angst voor

het onbeminde.

De meest moslims zijn terrorristen!! Laat me niet lachen, de grootste

terrorist is BUSH.

Hij is de enige die meer dan 100.000 onschuldige doden op zijn geweten

heeft. En naar mijn mening is hij geen moslim maar een katholiek.

Nog geen 70 jaar terug hebben de Duitsers, meerendeel KATHOLIEK, de meeste

doden veroorzaakt in Europa, zowel onder katholieken als joden, ettelijke

miljoenen. En toch neigt men dat te vergeten.

In ex-Joegoslavië hebben de ORTHODOXE CHRISTELIJKE Serviërs tienduizenden

onschuldige mensen vermoord zowel moslims als katholieken en dat nog geen 15

jaar terug.

En toch neigt men dat te vergeten.

De moslims in België zijn er om te blijven, dat moet men eens goed beseffen

en aanvaarden.

Door die groep mensen te negeren zal men er niet komen. Samen moet men

België opbouwen en samen moeten de problemen aangepakt worden.

Iedere Belg is nog steeds gelijk voor de wet, ongeacht zijn

geloofsovertuiging!!

Met vooroordelen komen we er niet, neem dat maar van mij aan.