Luminus

Op 10-12-2004 ontvingen we van Luminus onze slotafrekening (electriciteit) waarbij vermeld werd dat we 192,08 Euro moesten betalen via domiciliering.

M. Bollen - Genk

We merkten echter dat de meterstanden verkeerd werden genoteerd door hun medewerker.

We hebben onmiddellijk gereageerd, maar toch werd het geld op 27-12-2004 geïnd. Is dit nu de klantvriendelijkheid van 'Luminus'? Mensen, kijk uit met de 'voordelen' die Luminus geeft indien u opdracht geeft voor domiciliering! Want voor je het beseft, ben je ten onrechte geld kwijt! Dank je wel Luminus.