Specialisten

Als Steve Stevaert wilt dat de "buitensporig" goed betaalde specialisten een beetje afstaan aan de "minder" dik betaalde specialisten, maakt dat voor de ziekenkassen weinig verschil uit en blijft de gezondheidssector-put bestaan. Misschien kan Steve meteen ook wat regelen voor de minder goed betaalde verplegers en verpleegsters in de "non profit" sector die al jaren vragende partij zijn. Steve neemt dan ook wat terug van de top managers om de loontjes van Jan met de werkpet wat op te krikken. Of blijft de wet van "de armen armer en de rijken rijker" nog steeds van kracht ? Zijn er soms verkiezingen in zicht ?

Georges Bleyen - Lommel