Tsoenami

Op TV zag ik hoe een noemenswaardig initiatief van een werknemer van de Nationale Bank geld opbracht voor de slachtoffers van de ramp in ZO Azië, door een collectebus te plaatsen waar mensen hun oude Belgische franken konden deponeren. Ik vraag me eigenlijk af of dit initiatief niet kan uitgebreid worden, na 1 januari, naar alle banken in ons land. Onze oude munten hebben dan toch geen waarde meer voor onszelf. Het ingezamelde geld, zou dan, ten uitzonderlijken titel, door ons land kunnen omgezet worden in Euro en aan de humanitaire organisaties worden overgemaakt op rekening 12-12. Als het witwassen van misdaadgeld kan door wetten (EBA) te maken die geldig zijn voor één jaar, moet dit ook kunnen, voor humanitaire doeleinden, voor een beperkte periode van bv. 3 maanden. Ik weet dat de liberalen er alleen zijn voor de industriëlen, de fraudeurs en de rijken, om ze nog rijker te maken en de armen nog armer. Ik weet ook dat de socialisten allang de” kleine man “ hebben verraden en mee huilen met de geldwolven, dus van uit die hoek moet men niet veel verwachten. Nochtans weet ik zeker dat de “kleine man “ dit initiatief zal ondersteunen, van de “groten” moet men zo wie zo niets verwachten. Alleen…. zullen er genoeg politiekers moeten gevonden worden die meewillen, en dat draait gegarandeerd op niks uit. We weten allemaal dat een beslissing ter zaken maanden op zich kan laten wachten. Misschien is het dan al te laat. Nochtans zouden wij voor één keer misschien guller overkomen dan onze zogezegde gierige noorderburen, want door hen worden we altijd met lengtes geklopt als het op vrijgevigheid voor het goede doel aankomt.

G.T.