Schuldgraad Neerpelt 85% in 2014?

Groen Neerpelt pleit in haar programma voor de komende legislatuur voor een transparant beleid. O.a. wat de financiële situatie van de gemeente betreft, heeft iedere inwoner het recht te weten of het huidige bestuur als een goede huisvader waakt over haar gemeente.

Hans Proost

Om het niet alleen bij mooie woorden te houden hebben we ons verdiept in de huidige begroting en de meerjarenplanning tot 2014 (zo’n 200 pagina’s). Een overzichtelijke samenvatting met zowel de inkomsten en uitgaven voor 2012, als de leningslasten tot 2014, samen met de nodige vaststellingen, vindt u terug op onze website (zie de link hieronder). Ook verdere aanpassingen zullen we opvolgen en publiceren, want ons werk is natuurlijk nog niet gedaan.

Een belangrijke vaststelling is dat de schuldgraad van de gemeente tegen 2014 met 70% zal toenemen t.o.v. 2010, tot 85% ten opzichte van de geschatte opbrengsten. Dit is niet dramatisch, maar het vraagt wel een aangepast beleid want investeringen blijven noodzakelijk. De vraag is dan hoe de gemeente dit gaat financieren, en welke maatregelen ze nog kan/wil nemen om b.v. betaalbaar wonen te garanderen?

Meer over Gemeenteraadsverkiezingen