thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Ramp

Zoals de aanslag van "elf september",enkele jaren geleden, Amerika in zijn hart deed bloeden ,zal ook deze verschrikkelijke natuurramp,diep in ons geheugen gegrift blijven .Wat omvang en aantal slachtoffers betreft,zal deze ramp dan ook geschiedenis schrijven ,voornamelijk wat betreft het grote aantal Westerse toeristen,die het leven verloren of vermist blijven.

Frans Van Bael - Betekom

Wat deze toeristen betreft,Belgen incluis,wens ik toch enige bemerking te maken.Thailand en vooral de streek rond Phuket zijn vooral bekend als het...aardsparadijs van het sextoerisme,duizenden,tienduizenden Vlamingen,jong en minder jong hebben in het verleden deze oorden bezocht,velen onder hen met uiteindelijk minder fraaie en eerbare bedoelingen.Het is ook treffend dat heel wat homo's en lesbische vrouwen hun verhaal deden voor de tv.camera's.Dit is louter een vaststelling,waar elke lezer persoonlijk, zijn mening mag over uitspreken.

Al lijkt het cynisch en wil ik niemand kwetsen,ik vind dat deze keerzijde van de medaille,tenslotte een heel ander licht werpt op de moraliteit van een aantal Westerse slachtoffers.

Mijn medevoelen en begrip gaan dan ook voornamelijk en in de eerste plaats naar de ontelbare slachtoffers onder de plaatselijke bevolking en de argeloze,onschuldige toeristen,die als eerbare burgers gewoon wilden genieten van een fijne vakantie .