Faciliteiten

Faciliteitengemeenten

Door misbruik te maken van de taalwetten van 1962 en 1968, zouden vandaag meer dan 70 procent van de 67.000 inwoners van de Vlaamse randgemeenten rond Brussel ééntalig Frans zijn. Dus worden dan maar naar de prullenmand verwezen de recente arresten van de Raad van State, die het tijdelijk en op termijn uitdovend karakter van de faciliteiten bevestigen.

Willy Alenus - Oostende

Met dat verwerpen van de Belgische legaliteit zijn de FDF- burgemeesters ervan overtuigd dat zij morele steun zullen krijgen van de grote Franse zuster- Republiek. Maar dat is een misrekening van formaat. In de Franse Elzas is 90 procent van de bevolking Duitstalig en in Corsica is 90 procent van de bevolking Corsicaans- talig, zonder het minste recht op taal- facilteiten. In de Franse Grondwet staat immers dat wie in Frankrijk woont meteen ook Franstalig is. Het volstaat dus dat het Vlaamse Parlement een Grondwet op het getouw zet die stelt dat wie in Vlaanderen woont ook Nederlandstalig is. En de kous zal af zijn. Een Franse kous waartegen de opstandige FDF-burgemeesters moeilijk kunnen rebelleren. Al zullen zij dat zeker wel proberen.