Sociale huisvesting

De regels die de vernoemde huisvestingsmaatschappijen invoeren getuigen van een doordachte instelling. Zonder te willen discrimineren of de racist te willen uithangen ben ik er zeker van dat deze regel gepast is omwille van het feit dat er onder de eigen bevolking nog steeds ellenlange wachtlijsten zijn voor het bekomen van een sociale woning. Zo zijn er mensen die buiten hun eigen wil om niet de middelen hebben om een voor hen betaalbare woning te vinden omdat er door de regering een beleid gevoerd wordt om buitenlanders te "verwennen" met allerlei sociale voordelen en asielzoekers te "integreren" in onze samenleving. Ze ontnemen de eigen minderbegoeden wel weer de kans om "fatsoenlijk" te wonen en zich opnieuw in de samenleving in te passen door het vinden van werk. Wij belgen, autochtoon tot in de toppen van onze tenen moeten in eigen land altijd bewijzen dat we recht hebben op sociale uitkeringen en woningen terwijl de OCMW door de wetgever verplicht worden om "goed" te zorgen voor vreemden en vluchtelingen. Om kort samen te vatten; laat die mensen een berg bewijzen leveren dat ze hier bepaalde rechten kunnen opeisen en laat ons daar geen afwijkingen meer toestaan.

Johan Heylen - Bree

De autochtone belastingbetalers in dit land zijn het beu om steeds meer uitgemolken te worden zonder er iets voor zelf te krijgen en het geld verbrast zien te worden, de volgende verkiezingen zullen dat uitwijzen.