Verkwisten of nuttig besteden

Print
Verkwisten of nuttig besteden

Verkwisten of nuttig besteden

Belastingsgeld goed besteden
De economische crisis doet vele overheden kraken. Neem daarbij voor onze gemeente bijv. de investeringen in de zaal en de beleidsruimte zal krap zijn. Belastingsverhogingen zijn voor PRO Opglabbeek geen optie want ze werden deze legislatuur al met 20% verhoogd – ze zijn al hoog genoeg.

PRO Opglabbeek pleit ervoor om deze, van zodra dit kan, te verlagen zodat ook inwoners meer ademruimte krijgen voor de uitbouw en inrichting van hun leven en woning. Langs de andere kant is het ook zo wel dat inwoners bereid zijn belastingen te betalen indien dit geld goed besteed wordt. PRO Opglabbeek wil deze garantie bieden en zijn.

Eerlijke belastingen, ieder zijn deel
Een gemeente moet bij belangrijke beslissingen en zeker voor belastingen de financiële gevolgen ervan voor gezinnen op voorhand inschatten, een GezinsEffectenRapportage. Belastingen wegen voor sommige gezinnen serieus door op hun budget. Het doel van belastingen is toch niet om gezinnen sneller in de richting van het OCMW te duwen. Belastingen zijn nodig om goed beleid te kunnen voeren. PRO Opglabbeek kiest voor sociaal rechtvaardige belastingen omdat niet alle schouders evenveel kunnen dragen.