“Besturen met ziel en zakelijkheid”

Print
“Besturen met ziel en zakelijkheid”

“Besturen met ziel en zakelijkheid”

Reinhilde Wijckmans gaat de politiek in. Velen werden verrast door het nieuws. “Wel dat is best te begrijpen. Het ligt ook niet voor de hand dat iemand na 30 jaar actieve loopbaan kiest voor de gemeentepolitiek”, legt zij uit.

“Sommige mensen zeggen: dat hadden wij al lang verwacht want vanuit de engagementen die je de laatste jaren opgenomen hebt, is de doorstroming naar de politiek geen onlogische beslissing.

Anderen zeggen: het is een keuze die je zelf moet maken, als je echt iets structureel wil veranderen in de gemeente kan dat best vanuit een politiek mandaat. Nog anderen reageren zelfs een beetje geschokt. “

Op de vraag ‘Hoe denk je dat je deelname aan de verkiezingen bij de burger overkomt?’ reageert zij:“Eerlijk gezegd had ik verwacht dat er op mijn deelname aan de verkiezingen allerlei reacties zouden komen. Ik leid hieruit af dat men zo maar niet aan mij voorbij gaat. Ik ben iemand die zich graag verbonden voelt met de gemeenschap, iemand die zich in structuren vindt met de bedoeling iets te kunnen betekenen voor de anderen. Samen groeien binnen school en onderwijs, samen op weg gaan binnen parochie en kerk, samen ijveren voor een bloeiende gemeente. Gaandeweg heb ik geleerd om te luisteren naar de behoeften van mensen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat echte veranderingen aanbrengen in onze gemeente enkel mogelijk is als je daar het mandaat van de kiezer voor krijgt.”

Haar keuze voor sp.a-groen-plus wa al even verrassend. “ Ik heb heel lang gezocht naar een partij die mij een politiek draagvlak kon bieden en zich ook aansloot bij mijn eigen specifieke interesse, accenten en ambities.
Sp.a-groen-plus geeft mij de garantie dat ik naast gemeenschappelijke raakpunten en doelstellingen ook mijn eigen accenten kan uitdragen…en hopelijk na 14 oktober mag waarmaken. PLUS staat voor besturen in de taal van de burgers. Via de kartellijst kan ik ten volle ijveren voor datgene wat ik gedurende meer dan 20 jaar heb nagestreefd in school, parochie en gemeente: mijn bekommernis en aandacht voor culturen en kansarmoede.”

Tot slot aan Reinhilde de vraag hoe zij denkt als onafhankelijk kandidaat haar doelstellingen te verwezenlijken?
“Uiteraard kan ik dit niet alleen waarmaken. Het liefst zou ik in samenspraak met de burgers mijn doelstellingen voor Houthalen-Helchteren willen realiseren: zoeken naar mogelijkheden om het leven, wonen en werken in onze gemeente te verbeteren. Ik verwacht vooral teamgeest van deze ploeg met Alain als onbetwiste kopman.”