Lovende reacties over het KANDIDATENBOEKJE VOORUIT!

Print
Lovende reacties over het KANDIDATENBOEKJE VOORUIT!

Lovende reacties over het KANDIDATENBOEKJE VOORUIT!

De voorbije dagen viel het kandidatenboekje van VOORUIT! in de bus in Maaseik/Neeroeteren/Opoeteren.
Vele inwoners geven een positieve reacties op de inhoud en voorstelling van onze kandidaten. De 12 stellingen van ons programma worden als origineel en herkenbaar beschouwd.

Op www.vooruitmaaseik.be vinden de inwoners bovendien extra toelichting over elke stelling.

Het programma bevat gerichte en concrete voorstellen voor de 12 grote thema’s die inwoners dagelijks bezighouden en wordt gekenmerkt door een POSITIEF en SOCIAAL BELEID .
Het VOORUIT!- programma is doordacht heeft een langetermijnvisie en is financieel haalbaar!

Elk thema staat dicht bij de mensen. Deze kandidaten hebben de grote en kleine vragen van de inwoners immers vertaald in ons verkiezingsprogramma
De kandidaten van VOORUIT! willen dit ook voor de beleidsperiode 2013-2019 doen!

VOORUIT! heeft duidelijke pre-campagne en een campagne met inhoudelijke boodschappen gevoerd.

VOORUIT! zal dit blijven doen en de inwoners over het gevoerde beleid duidelijk INFORMEREN en met hen daarover in DIALOOG gaan!

De lijsttrekker VOORUIT!
Myriam Giebens