Waarom geen verkiezingsdebat in Peer?

Print

In Peer komen 5 lijsten op bij de gemeenteraadsverkiezingen. De voorstelling van programma's en kandidaten is goed om het grootte publiek te laten weten waar wij voorstaan. Maar ik mis een verkiezingsdebat in Peer.

Er zijn toch twee vergunde radiostations in Peer FM Goud en Radio Holiday, maar die organiseren niets.

Het lijkt of wij als politieke partijen allen op dezelfde golflengte zitten. Dit is helemaal niet zo.

PeerPlus wil duidelijk andere accenten leggen in de samenleving. In een debat kan je uitdrukkelijk stellen maar wij van mening verschillen met andere partijen. De meerderheid CD&V en SPa zijn zes jaar aan de macht geweest.

PeerPlus is van mening dat heel wat zaken beter kunnen. Met bijsturingen van een positief ingestelde partij als PeerPlus ben ik zeker dat het beter kan. De kosten structuur van Peer zal naar omlaag moeten, dan kunnen de opcentiemen en personen belasting ook naar omlaag. In de volgende legislatuur van zes jaar dienen wij uit respect voor onze inwoners terug naar 8 % personenbelasting en de opcentiemen naar 1250 punten. PeerPlus wil dit graag verkondigen in een debat. Hoe en waarom.