Bouwsector leverde afgelopen jaren vooral jobs hooggeschoolden op

Print
Van 2007 tot 2011 is het aantal jobs bij Belgische bouwfirma's, studiebureaus en vastgoedbedrijven met circa 19.000 gestegen, ondanks de crisis. Opvallend is dat de nieuw gecreëerde jobs vooral jobs voor hoger geschoolden zijn. Dat meldt de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB).

Het aantal bouwarbeiders is met 3.733 gestegen. Bij ingenieurs- en architectenbureaus steeg het aantal jobs met 4.420 en bij vastgoedbedrijven met 4.916. De belangrijkste toename deed zich voor bij de bouwbedienden. Van 2007 tot 2011 zijn er in de Belgische bouwbedrijven 5.774 bedienden bijgekomen. "De bouw is een kennissector geworden", stelt de confederatie. Ongeveer 60 procent van deze bouwbedienden heeft een technisch profiel. Het gaat om projectleiders, calculatoren, inkopers en tekenaars. Het minimumniveau voor deze functies is professionele bachelor. Ter vergelijking: in diezelfde periode is het aantal jobs in de Belgische industrie met ongeveer 47.000 gedaald.