Geen groot asielcentrum

Print
Geen groot asielcentrum

Geen groot asielcentrum

S&D is voor de afbouw van het asielcentrum. "We willen echte asielzoekers de kans geven om tijdelijk in onze gemeente opgevangen te worden, maar dan wel verspreid over verschillende kleinere locaties en niet in onze gemeente alleen. Eén groot open opvangcentrum in eender welke wijk is voor S&D geen optie.

Dit zorgt immers voor een veel te grote druk op deze wijken", aldus Frans Thijs en Monique Verstraeten van S&D. "We hebben respect voor iedereen, maar als je ziet welke impact een groot asielcentrum zoals dat in Helchteren heeft op de leefomgeving, dan is het duidelijk dat dit niet de juiste aanpak is."

S&D pleit alvast voor een bovenlokale aanpak en de spreiding van asielzoekers over elke Vlaamse gemeente. "Enkel zo’n systeem is leefbaar en houdbaar. Hierbij moet gekeken worden welke de draagkracht is van de betrokken gemeente, rekening houdend met de capaciteit van de politie, het OCMW en de gemeentelijke diensten maar ook rekening houdend met de leefsituaties van de inwoners in deze gemeenten. Het kan toch niet dat één gemeente alles op haar dak krijgt."

S&D wil dat de politieke partijen maar ook de gouverneur een rol innemen in dit debat. Laat een studie opmaken die per gemeente berekent welke aantallen asielzoekers de gemeenten aankunnen. En op basis hiervan kan dan een spreidingsplan worden opgemaakt. Dat is voor iedereen beter: voor de inwoners, maar ook voor de asielzoekers. Hun integratie zal op die manier sneller en beter verlopen. Het is voor S&D dus duidelijk: een groot asielcentrum in onze gemeente, dat kan niet.