N-VA wil meer inspraak van de burger!

Print
N-VA wil meer inspraak van de burger!

N-VA wil meer inspraak van de burger!

De afsluiting van de Sijsjesstraat beroert de ganse buurt, ook mensen van aanpalende straten.

N-VA lijsttrekker Jan Craeynest: “Een straat afsluiten kan volgens mij enkel wanneer alle bewoners in de besluitvorming betrokken worden EN een ruime meerderheid hiermee akkoord gaat.

Het totaal aantal afgelegde kilometers met de wagen, van zowel bewoners als bezoekers, is nu gestegen. Dat heeft een nadelig effect op het milieu en staat dus haaks op het getekende Convenant of Mayors, waarbij gestreefd wordt naar 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020.

De verkeersveiligheid voor de kinderen kan volgens ons ook anders verbeterd worden. Bijvoorbeeld door aanpassingen binnen het speelplein. Als daar een fietspiste aanwezig is, zal er minder op straat worden gefietst en gespeeld. Een andere oplossing is de aanleg van een ‘verkeers-speelplein’ voor fietsen en gocarts. Deze pleinen kunnen dan naast een ontspannende ook een opvoedkundige rol krijgen voor ouders en scholen.

Het plaatsen van bloembakken, waar de bewoners mee zorg dragen voor de beplanting, verfraait niet alleen de buurt, maar kan ook de snelheid in het verkeer doen dalen.”

De N-VA lijsttrekker besluit dat een beter overleg en communicatie tussen de bewoners en de gemeente ervoor kan zorgen om eventuele ontluikende onenigheden tussen de buren te helpen voorkomen. Dit is een plicht van het gemeentebestuur!