Nieuwe maatregelen nodig

Print
Nieuwe maatregelen nodig

Nieuwe maatregelen nodig

Van nu tot 2060 zullen onze SZ-uitgaven met 6,1 procent van ons bbp toenemen tot 31,4 procent van ons bbp; en dit als gevolg van de vergrijzing van onze bevolking. Dat blijkt uit een nieuw verslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.
Is dit Chinees voor u? We hadden het al gedacht. Laten we het daarom vertalen in euro’s van vandaag. Ons bruto binnenlands product, dat is de rijkdom die we met zijn allen samen in één jaar tijd produceren, bedroeg vorig jaar 369,6 miljard euro. Dit jaar zal dat niet veel meer zijn, omdat er amper economische groei is. We kunnen het daarom afronden op 370 miljard euro. Van die 370 miljard euro gaat dit jaar 36,63 miljard euro naar pensioenen en 29,6 miljard naar gezondheidszorgen. Samen is dat 66,23 miljard. Tegen 2060 loopt dat als gevolg van de vergrijzing op tot 53,65 miljard voor pensioenen en 40,7 miljard voor gezondheidszorgen. Samen is dat 94,35 miljard euro of een kwart van ons bruto binnenlands product.

Dit is géén goede evolutie en op termijn een onhoudbare situatie. Want wat we uitgeven aan pensioenen en gezondheidszorgen, kunnen we niet uitgeven aan andere zaken zoals onderwijs, wegen, openbaar vervoer, politie, justitie... Nochtans is ook daar geld voor nodig.

Er moet dus iets gebeuren. Maar wat? Er zijn drie mogelijkheden. De eerste is een verhoging van de belastingen. Dat is geen optie, onze belastingdruk is nu al de hoogste van de wereld. De tweede is een verlaging van de pensioenen. Ook dat is geen optie, omdat onze pensioenen nu al bij de laagste van Europa zijn. Gelukkig hebben de meeste gepensioneerden een eigen woning. De derde en enige mogelijke oplossing is dat we met zijn allen langer werken, om te beginnen minstens tot 65 jaar, en dat er meer mensen werken. Wie werkt betaalt belastingen en SZ-bijdragen en heeft zelf géén uitkering nodig.

Zorgen dat we met meer mensen langer werken, het is een dwingende opdracht voor deze en alle volgende regeringen. Dat maatregelen helpen, blijkt trouwens uit het nieuwe rapport van de Studiecommissie. De maatregelen die de regering-Di Rupo tot nu nam, hebben er al voor gezorgd dat de vergrijzingsuitgaven van nu tot 2060 met 0,4% van het bbp of 1,48 miljard euro minder snel zullen stijgen.

Maar er is meer nodig en daarvoor moeten alle partijen hun taboes inzake vervroegde pensionering, optrekken van de pensioenleeftijd, verstrenging van de werkloosheid en loonvorming om onze bedrijven competitief te houden, laten varen. De partijen die dat niet doen, zullen verantwoordelijk zijn voor een verarming van onze bevolking.

Eric Donckier