Debattle Genk: fuiven of studeren en werken?

Onder de noemer Debattle legden jongeren op 27, 28 en 29 september overal in Vlaanderen en Brussel het vuur aan de schenen van politici. Op vrijdag nodigde de jeugdraad van Genk zeven jonge kandidaten uit om hun respectieve programma aan de jongeren voor te stellen.

StampMedia jongerenmedia-agentschap

Tijdens een luchtig en ludieke presentatie in Rondpunt 26 kondigden de politici aan dat ze zich allemaal wilden inzetten voor een verbeterd uitgaansleven in Genk. Maar na afloop van het officiële gedeelte wilden ze best wat dieper ingaan op enkele andere prangende problemen van de stad, namelijk de torenhoge jeugdwerkloosheid en eventuele extra ruimten waar studenten ongestoord kunnen studeren.

Jeugdwerkloosheid

Yasin Kilic (27) van de huidige oppositiepartij PROgenk wil het potentieel aan Genkse jongeren binnen de stadsgrenzen effectief aan het werk zetten. “In plaats van diensten uit te besteden aan bedrijven van buiten Genk, zou de stad als werkgever meer jobs kunnen voorzien”, zegt Kilic. “We hebben Nederlandse bedrijven die hier werk doen dat onze mensen ook kunnen. Daarnaast vragen wij om bij de stadsdiensten ieder jaar honderd stageplaatsen te voorzien buiten het middelbaar onderwijs, zodat jongeren er meer ervaring kunnen opdoen.”

Jessica Dekens (30) van oppositiepartij Vlaams Belang is van mening dat de bedrijven meer jongeren moeten aanwerven, al dan niet aangespoord door subsidies. “Bedrijven moeten meer gesubsidieerd worden om jongeren aan te werven. De stad kan in samenwerking met de VDAB meer informatie bijeenkomsten organiseren.”

Anniek Vanhoudt (31) van het kartel Iedereen open vld, met Open VLD in de oppositie, rekent op meer initiatief vanuit de scholen en de stad om de inhoud van stages aan te passen aan de noden van de arbeidsmarkt. “De VDAB en de stad zouden dan weer kunnen samenwerken om een databank van bedrijven aan te leggen die stageplaatsen aanbieden met een garantie om nadien die stagiairs aan te werven”, klinkt het.

Giel Valkeneers (22) van CD&V dat nu het bestuur in Genk leidt, hoopt dat nieuwe bedrijven die zich in Genk vestigen, jonge mensen zullen aannemen. “Met het nieuwe wetenschapspark voor nieuwe energie in Waterschei kunnen we in de toekomst bedrijven aantrekken die voor meer jobs kunnen zorgen, zowel voor hoog- als laagopgeleiden. Mocht er iets gebeuren met Ford Genk, dan zouden die bedrijven een deel van de tewerkstelling kunnen opvangen.”

Dominique Schepers (32) van oppositiepartij PVDA+ ziet de toekomst voor de Genkse werkloze jongeren ietwat somber in: “Jeugdwerkloosheid is belangrijker dan het uitgaansleven. Bovendien ben ik bang dat het er met de crisis niet op gaat beteren. We kunnen bedrijven niet verplichten om enkel jongeren uit Genk aan te nemen, want dat is discriminatie. De werkloosheid is gekoppeld aan onze slechte score in het onderwijs. Vanuit de stad kunnen wij dat niet oplossen, want onderwijs is Vlaamse materie. Maar ik ben blij dat Wim Dries belooft om meer te doen voor ons onderwijs.”

N-VA zat de voorbije zes jaar samen met CD&V in het bestuur. Laurens Leyssens (21), voorzitter van Jong N-VA, wil in de toekomst meer fiscale voordelen voor werkgevers die jongeren tewerkstellen. “Ik vind het moeilijk om de jeugdwerkloosheid in het algemeen te bespreken, want dit zou sector per sector en geval per geval bekeken moeten worden. Het probleem kan verschillen per beroep en naargelang de achtergrond van de jongere. Ons opleidingsniveau moet omhoog. Al vanaf de lagere school moet er meer begeleiding komen”, vindt hij.

Wilfried Swennen (31) van Genk Anders, een nieuwe partij met roots in het Vlaams Belang, wil de jongerenwerkloosheid oplossen door knelpuntberoepen in de verf te zetten, zodat jongeren zich kunnen laten omscholen. “De jongere die zich laat omscholen voor een knelpuntberoep zouden we financieel belonen”, zegt Swennen.

(Extra) studieruimte in de wijk?

“Studieruimten vallen onder het plan dat wij hebben voor extra faciliteiten in wijken”, zegt Yasin Kilic van PROgenk. “Zo willen wij ook meer mogelijkheden voor sport en cultuur in de eigen buurt. En een geldautomaat of tankstation in een wijk als Sledderlo.” Kilic ziet PROgenk als dé jongerenpartij. “Wij hebben op onze lijst de meeste jongeren op verkiesbare plaatsen”, zo klinkt het.

De wijkcentra zijn volgens Jessica Dekens van Vlaams Belang de oplossing tot meer studieruimten. “Wijkcentra zouden hun kantoren meer beschikbaar kunnen stellen.” Waar het Vlaams Belang standpunten deelt met andere partijen, zoals dat van de wijkcentra, wil Dekens dat haar partij niet langer wordt uitgesloten in de toekomst.

Anniek Vanhoudt (Iedereen open vld) vindt Winterslag een goed voorbeeld van hoe in een wijk voor naschoolse begeleiding kan gezorgd worden. Bovendien mag er voor haar meer geïnvesteerd worden in jeugdverenigingen. “In plaats van geld te steken in prestigeprojecten en grote springkastelen, kunnen die centen naar een jeugdvereniging als De Regenboog, dat met mindervalide kinderen werkt, gaan.”

Giel Valkeneers (CD&V) vindt dat scholen zich flexibeler moeten opstellen. “In theorie klinken studieruimten in de wijken wel als een goed idee, maar ik weet niet of de jongeren daar wel naartoe zullen komen. Scholen zouden zelf hun gebouwen na de schooluren beschikbaar kunnen stellen voor wie daar wilt studeren. Daar kan dan ook voor begeleiding gezorgd worden.”

Dominique Schepers van PVDA+ staat open voor het idee van studieruimten in de wijken omdat je de jongeren bereikt waar ze zitten. Hij ziet daarnaast meteen een kans om werkloze Genkse leraren aan het werk te zetten. “In sommige buurten kan er extra begeleiding komen. Dit kan door jonge werkloze leerkrachten bij de jeugdwerkingen te betrekken. Juiste omkadering is ook nodig, want sommige jongeren weten niet hoe ze moeten studeren.”

“Extra studieruimten in de wijken hebben wij als partij niet in ons programma staan”, zegt Laurens Leyssens (Jong N-VA). “Het is geen slecht idee als dit jongeren kan stimuleren om te studeren en als de nood voor zo’n ruimte bestaat. Maar scholen zouden zich meer moeten openstellen voor zowel leerlingen als voor andere personen. Schoolgebouwen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor persoonlijke of wijkbelangen. Het gebouw moet als het ware geïntegreerd worden in de omgeving.”

“Wij zijn voorstander van studieruimten in de wijken en streven ook naar extra lessen Nederlands”, zegt Wilfried Swennen van Genk Anders. Wij merken dat de Genkse jeugd het Nederlands niet goed onder de knie heeft. Ook in sommige probleemwijken als Waterschei, waar meer allochtonen zitten, mag extra aandacht aan het Nederlands besteed worden.”

© 2012 – StampMedia – Hasna Ankal

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer