Dirk Vanseggelen is kandidaat voor CD&V

Dirk is gehuwd met An Vinken en vader van Daan en Sien. Hij is schooldirecteur basisonderwijs De Linde Overpelt.De voorbij legislatuur was Dirk eerste schepen bevoegd voor openbare werken, sport, toerisme en evenementen.

Dirk is gekend omwille van zijn talrijke acties en gedrevenheid.

Wouter Van Mierloo

Hij lag mee aan de basis van een lange lijst van realisaties, waarbij wij ons hier beperken tot een korte opsomming: Een groot aantal gemeentewegen werden de afgelopen jaren aangepakt en omgevormd tot nette hedendaagse straten. De wijk Holheide werd volledig gerenoveerd en ook de eerste fase van de vernieuwing van de wijk Fabriek werd uitgevoerd. De Oude Markt werd omgevormd tot een hedendaags ontmoetingsplein met ruime mogelijkheden voor evenementen en ontwikkelingskansen voor de omliggende horeca. De Leopoldlaan zal weldra dienst doen als kwaliteitsvolle verbinding met Neerpelt. Ook op sportief gebied gaf Dirk de aanzet tot tal van realisaties… De Finse piste in het kloosterpark achter Mater Dei geeft de nodige sportieve zuurstof in het Centrum van de gemeente. Het sportcentrum kreeg een nieuwe sportvloer en de kleedkamers worden weldra helemaal gemoderniseerd. Zowel in Lindelhoeven als in Overpelt Fabriek worden in samenspraak met de plaatselijke tennisclubs de accommodatie vernieuwd en uitgebreid. De stedenbouwkundige voorwaarden voor een nieuw sportpark Kadijk werden ingevuld en de onderhandelingen met de grondeigenaars werden opgestart. Voor de bouw van een zittribune voor Lindelhoeven werd een toelage voorzien en onlangs werden Vlaamse subsidies bekomen voor de aanleg van een Finse piste in Lindelhoeven. Met de organisatie van gemeentelijke evenementen en de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke toeristische dienst werd Overpelt definitief op de toeristische kaart gezet met het ontstaan van diverse sfeerrijke

bed&breakfast initiatieven tot gevolg. Kortom Dirk houdt niet van veel gekakel. Hij gaat voor resultaten en zet zich ten volle in om de Overpeltenaar te bieden wat beloofd is.

De slogan van Dirk: “BELOVEN en DOEN”; twee dikke vrienden!

Meer over Gemeenteraadsverkiezingen