Ook Johan Vandebosch doet mee

Print
Ook Johan Vandebosch doet mee

Ook Johan Vandebosch doet mee

Stemmen doe je wel overwogen. ‘t Is niet louter een partij die iets kan betekenen voor de kiezers, maar het zijn voornamelijk de kandidaten die zich engageren op een lijst en zich ook daadwerkelijk willen inzetten voor de medeburgers.
Stem: Johan Vandebosch 5de plaats “Lijst Linda Vissers”.

ER ZIJN VOOR IEDERE OVERPELTENAAR.

Beste,
De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 zijn een feit! Heel wat kiezers weten eigenlijk niet voor wie en waarvoor ze gaan kiezen. Dit is een van de redenen waarom ik, Johan Vandebosch, uitvaartverzorger te Overpelt, heb besloten om mij kandidaat te stellen als onafhankelijke op de “Lijst Linda Vissers”. Reeds jaar en dag koesterde ik de droom om dit te doen. Het is echter niet evident om bij de traditionele partijen als onafhankelijke op een lijst te geraken. Ik engageer me reeds lang voor de medemens, zowel in mijn privé- als in mijn beroepsleven. Als uitvaartondernemer (reeds meer dan 10 jaar) meen ik te weten wat er bij de mensen leeft en wat voor hen belangrijk is.Ik wil me dan ook op gemeentelijk vlak ten volle inzetten voor de bevolking van Overpelt. Zij die mij reeds persoonlijk kennen, of al ooit van onze dienstverlening gebruikt gemaakt hebben, weten
ook duidelijk wat ze van mij kunnen verwachten.
Persoonlijk is voor mij belangrijk:
- werken in een eerlijk beleid met frisse gedachten;
- streven naar veiligheid voor iedere burger, jong en oud;
- verbeteren van leefsituaties voor de minderbedeelden, zieken, andersvaliden,
gepensioneerden..;
- ten dienste staan voor de gemeenschap;
- in tijden van crisis zuiniger omgaan met het gemeenschapsgeld;
- ijveren voor verlaging van gemeente- en grondbelasting.

Ik zou nog veel meer kunnen aanhalen en ik besef dat ik alleen niet veel kan realiseren. Juist daarom wil ik uw vertrouwen vragen op zondag 14 oktober 2012.
Geef mij uw stem; Johan Vandebosch, 5de plaats op “Lijst Linda Vissers”, zodat we samen met een sterk team verder kunnen bouwen aan het welzijn van alle medeburgers en aan Overpelt.

Vriendelijke groeten,
Johan Vandebosch
5de plaats “Lijst Linda Vissers”