Lijsttrekkersdebat Maaseik: spannende en open strijd naar 14/10!

Print
Lijsttrekkersdebat Maaseik: spannende en open strijd naar 14/10!

Lijsttrekkersdebat Maaseik: spannende en open strijd naar 14/10!

Op zaterdag 29 september organiseerde Jong VLD Maaseik het laatste lijsstrekkersdebat voor de verkiezingen. Het werd een boeiende avond waarin de lijsttrekkers de kans kregen om een goed gevulde zaal te overtuigen. Moderator van dienst was journalist Jacky Stijven.

De avond bestond uit 3 delen:

1. Balans van de afgelopen legislatuur
2. Toekomstplannen
3. Vragen uit het publiek

Balans afgelopen legislatuur

Burgemeester Creemers (CD&V) verdedigde zijn beleid door aan te halen dat 95 % van de beleidsverklaring werd uitgevoerd en dat er belangrijke keuzes waren gemaakt. Dit betoog werd grotendeels bevestigd door Dirk Verlaak (Volu!t) en Johan Tollenaere (VLD). Deze laatste benadrukte eveneens dat:
• het nieuwe ziekenhuis er nu eindelijk gaat komen
• het betere financiële beheer met een lastenverlaging als resultaat
• de komende vernieuwing van Neeroeteren centrum.
De oppositie daarentegen beklemtoonde vooral
• de interne verdeeldheid van het stadsbestuur
• de middenstand problemen in Maaseik.

Toekomstplannen

Topprioriteit voor alle partijen zijn de realisatie van het nieuwe ziekenhuis en een uitbreiding van het serviceflat aanbod. Ook is iedereen overtuigd dat er nauwelijks nog budgettaire ruimte zal zijn voor andere initiatieven.
“De grote bakstenen projecten zijn voorbij”, aldus Jan Creemers. “Belastingverhogingen zijn uit den boze” zegt Johan Tollenaere.
Een heikel thema was de middenstandsproblematiek.
• Voor NV-A is samenwerken/overleggen het codewoord, iets wat beaamd werd maar niet voldoende is volgens de andere partijen die daarnaast geloven in City Marketing.
• Open Vld wil werk maken van een samenhangend plan vanuit de administratie (budgetten samenvoegen) met premies e.d.
• Volu!t beklemtoonde het goedkope parkeerbeleid
• Myriam Giebens (Vooruit) vindt dat we meer moeten samenwerken met andere gemeenten.
Andere opvallende voorstellen voor de toekomst van Maaseik waren o.a. :
• het ontwikkelen van een zorgopleiding in een Health and Education Valley en het ontwikkelen van RUP Motorcross (beide Open Vld)
• het samenlevingsgevoel verbeteren (CD&V)
• de identiteit opwaarderen van Maaseik en haar deelgemeenten (Vlaams Belang).

Het laatste deel bestond uit vragen vanuit het publiek aan de lijsttrekkers.
Tot slot kon men na het debat in het cafetaria nog wat gezellig napraten.

Op naar 14 oktober!