Onderwijsdebat doorbreekt schoolmuren

Print

Onderwijsdebat doorbreekt schoolmuren

Houthalen-Helchteren -

Het eerste praatcafé (eerste dinsdag van de maand) van het vierde seizoen was op gebied van opkomst geen topper. Niettemin waren de inhoud en het debat, en nog méér de gezellige nabespreking, een opsteker. De prima onthaalsfeer in de balzaal van het cultuurcentrum Casino werd graag gesmaakt.

De onderwijskundige inleider van dienst, François Didden, belichtte gepassioneerd, met een heldere powerpoint, de zes invalshoeken van zijn onderzoek. Een masterplan dat hij in opdracht van het gemeentebestuur heeft gemaakt. Dit leefbaarheidsonderzoek van alle leerplichtscholen geeft de context aan van een mogelijk ander toekomstig onderwijsbeleid. Speerpunten daarin zijn de aandacht voor een sociale woonmix en het belang van betere samenwerking van alle betrokken gemeentelijke diensten, de ouders en de respectievelijke vertegenwoordigers van de bewoners. Het onderscheid tussen de gemeentelijke voorzieningen voor de gemeenschapsscholen en de vrije scholen, o.a. op gebied van opvang zou er beter niet zijn. De aandacht en zorg voor de grote groep kansarmen zou sterker moeten gecoördineerd worden. Sociale innovatie is nodig. Vooral de aanwezigen van Meulenberg beklemtoonden de noodzaak van een ‘vijf voor twaalf’ overleg en breed maatschappelijk samenwerkingsplatform. Om het een en ander dringend te veranderen is er een procesmatige lange termijnaanpak nodig. Tijdens de besluiten werd de behoefte geformuleerd om dit debat te herhalen voor een breder samengesteld forum.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio