Proefstemmen via app op tablet-pc

Print
Proefstemmen via app op tablet-pc

Proefstemmen via app op tablet-pc

Op de woensdagmarkten en alle evenementen die nog voor 14 oktober plaatshebben in Lommel, zal Open Vld de bezoekers de kans bieden om een proefstem uit te brengen via een app op een tablet-pc.
Zo wordt de mogelijkheid geboden om, via een modern medium, vertrouwd te geraken met de nieuwe stemprocedure die op 14 oktober wordt toegepast.


Aarzel niet om onze mensen aan te spreken en een testje te doen!