Actiecomité: "Waarom wordt Matentracé sneltram nu nog overwogen?"

Print
Actiecomité: "Waarom wordt Matentracé sneltram nu nog overwogen?"

Actiecomité: Waarom wordt Matentracé sneltram nu nog overwogen?

Genk -

De Lijn heeft na de richtlijnen van de dienst MER van 3 april 2012 een zeer lijvig rapport uitgebracht over de diverse mogelijkheden van de sneltram tussen Hasselt Universiteit en Maasmechelen.
Helaas en zeker niet in overeenstemming met de richtlijnen zitten de twee Matentracés nog steeds in het document.


Om de ‘richtlijnen’ te citeren paragraaf 2.2 ‘vermijden van doorsnijden van grote aaneengesloten open ruimte gebieden, optimale bundeling met lijninfrastructuur, beperken van de feitelijke inname van belangrijke beschermde natuurwaarden en inbedding in stedelijk weefsel. Deze uitgangspunten werden gebruikt om tracéalternatieven te selecteren die globaal aanvaardbaar in te passen zijn in de omgeving.’
Wat nu gaat gebeuren is wat ze in het jargon van openbare werken ‘trechteren’ noemen. Men zal enkele mogelijke trajecten voorleggen aan de Vlaamse Regering die moet besluiten. Er was nog een officiële bijeenkomst van de bij uitvoering betrokken partijen, met weliswaar gesloten deuren voor ons actiecomité en voor andere rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken burgers. Die vergadering die op 11 september doorging zal moeten leiden tot het uitvoeringsplan.
Volgens de uiteraard beperkte informatie die wij uit verschillende bronnen opvingen over die bijeenkomst is het grote gevaar voor de Maten, Berenbroek- , Kneipp en Winterbeektracé helemaal niet van de baan. Het actiecomité vermoedt ten stelligste dat de politieke top van sommige partijen en zeker de industriële lobby (Genk Zuid-West) die zich verzet tegen Caetsbeek-noord, een grote rol zal spelen bij de keuze. Zij zouden de tram wel eens over het kanaal kunnen manipuleren, ook al stellen we vast dat ons verzet en de belangrijke bezwaren voor bijna 100 % gevolgd worden in het MER-rapport. Blijkt ondermeer dat 20 % van het Matengebied absoluut zou verloren gaan bij de voorkeurkeuze van de Lijn.
Wat ligt er in de weegschaal, ofwel verloedering en afbraak van het milieu in onze buurt of behoud van mooie natuur en gezonde omgeving voor ons en onze kinderen.
Wij blijven dus meer dan ooit in het verzet en hopen dat ook na 14 oktober de gemeentebesturen van Genk, Diepenbeek en Hasselt daar in zullen voorgaan.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio