GenkSlikt

Print
GenkSlikt

GenkSlikt

Genk -

Naar aanleiding van de ernstige luchtvervuilingsproblematiek in Genk zijn we op 12 april 2012 met de facebookpagina ‘GenkSlikt’ gestart. Op enkele maanden tijd hebben we al meer dan 400 volgers, krijgen we erg goede reacties op onze fotocampagne en hebben we meegewerkt aan een korte reportage voor de VRT ter inleiding van het debat dat burgemeester Wim Dries (CD&V) en dokter Harrie Dewitte (pvda+) gaan voeren tijdens het programma ‘Niet Tevreden, Stem Terug’, donderdag 4 oktober op één.


Genk heeft al velen jaren te kampen met dit probleem. De zware metalen en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) die een aantal bedrijven uit Genk-Zuid uitstoten, brengen heel wat gevolgen met zich mee voor de gezondheid van de Genkenaren en mensen uit naburige gemeenten. Onderzoek geeft namelijk aan dat deze verhoogde waarden zware metalen en PAK’s de oorzaak kunnen zijn van DNA-schade, kanker, hormonale schommelingen, neurologische stoornissen, groeiachterstand bij kinderen (zowel mentaal als fysiek), toename van het gebruik van puffertjes en longaandoeningen zoals chronische bronchitis en longemfyseem. Het probleem bij deze problematiek is dat je de giftige stoffen niet ziet of ruikt. In Genk liggen de zware metalen die we inademen via fijn stof bovendien 30x hoger dan in de rest van Vlaanderen.
Als studente aan de KULeuven kreeg ik de opdracht een ontwerp uit te werken rond gemeenschap in stad Genk. Doorheen mijn zoektocht hiernaar stootte ik op deze luchtvervuiling. Het doel van deze beweging en bijhorende facebookpagina is 2-ledig: enerzijds willen we mensen op de hoogte brengen van de situatie en een plaats bieden waar ze hun bekommernissen, kennis en ervaringen over de vervuiling kunnen delen. Anderzijds is het de bedoeling dat meer en meer mensen onze pagina ‘leuk vinden’ zodat de stem van GenkSlikt luider klinkt en de milieuproblematiek de prioriteit krijgt die het verdient. Ons verzoek naar het Genkse stadsbestuur is in de eerste plaats dat ze haar verantwoordelijkheid neemt om haar inwoners op een eerlijke en correcte wijze te informeren over deze problematiek zodat de Genkse burgers ook op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen. Het stadsmagazine 3600 zou hier het ideale medium voor kunnen zijn.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio