Leefbaar Hasselt wil wegenwerken beter laten uitvoeren

Print
Leefbaar Hasselt wil wegenwerken beter laten uitvoeren

Leefbaar Hasselt wil wegenwerken beter laten uitvoeren

Leefbaar Hasselt stelt vast dat een aantal werken in Hasselt slecht zijn uitgevoerd. Zo zien we dat afgelopen week weeral een stuk wandelpad van de Groene boulevard werd vervangen. Na het vervangen van de kasseien door gras heeft men nu ook al de middenberm moeten vervangen.

Leefbaar Hasselt stelt helaas ook vast de één van de drukste winkelstraten van Vlaanderen, de Koning Albertstraat, er in slechte toestand bij ligt. Losliggende stenen, putten in de straat, loskomende asfaltstroken, ... Deze straat zou een uithangbord moeten zijn voor Hasselt, maar is dit nu eerder niet. Bovendien is het gevaarlijk voor de vele winkelende Hasselaren om te vallen over losliggende kasseien.

Leefbaar Hasselt stelt vast dat het huidig stadsbestuur vaak mooie werken plant, maar dat ze de uitvoering en de kwaliteit ervan minder goed opvolgen. Dit is echter geen goed beleid omdat de werken sneller opnieuw moeten worden uitgevoerd. Dit zorgt voor hogere kosten.

Daarom stelt leefbaar Hasselt voor om een kwaliteitsmanager aan te stellen die de toekomstige werken mee helpt opvolgen en erop toeziet dat de kwaliteit primeert boven ideeën van architecten en aannemers. Er moet op toegezien worden dat het belastingsgeld van de Hasselaar kwaliteitsvol wordt gebruikt..

Om ons standpunt kracht bij te zetten, heeft Leefbaar Hasselt op ludieke wijze de losliggende stenen in de Koning Albertstraat met houweel en cement terug vastgelegd.